Welkom bij G‑Voetbal

Het is onze doelstelling om deze kids met een beperking en met een hart voor voetbal, hun favoriete sport te kunnen laten beoefenen, om hen (en vaak ook hun familie) aldus uit hun isolement te halen.

Wij willen deze vaak vergeten groep, de aandacht geven die zij verdienen. Wij zijn de mening toegedaan dat die gasten evenveel rechten hebben als valide mensen en sporters, zij zijn volledig gelijkwaardig aan hen.

Via hun geliefde sport, via gelijk welke sport, komen zij tot ontplooiing, beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat vriendschap is, leren zij met elkaar en met leiding omgaan. Zij komen daardoor tot ontbolstering en daar willen wij zoveel mogelijk hun families bij betrekken. Dit is het gedachtengoed van G-voetbal Marke dat wij willen uitdragen. Iedere persoon heeft het recht om aan sport te doen, een fundamenteel mensenrecht, onafgezien ras, rang, stand of beperking.

Download onze brochure

Peter en meter G-Voetbal

Jean-Marie Pfaff

G-Voetbal Marke werd op een gegeven moment in contact gebracht met Jean-Marie Pfaff en vroegen hem peter te worden. Jean-Marie was enthousiast en zei volmondig ‘ja’.

Gella Vandecaveye

Vorig jaar kregen we een sportieve ambassadrische bij, Gella Vandecaveye. Als gekend sporter uit de judo heeft zij dan ook een sportieve geest en wil ze zich mee inzetten voor de G-voetbal.

Recente fotoalbums

Recente video's

Onze partners

Website powered by our partner pixonative